Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Η φωτογραφία είναι κτήση...... με διάφορες μορφές. Στην απλούστερη μορφή της, έχουμε σε μία φωτογραφία το υποκατάστατο της κατοχής ενός αγαπημένου πράγματος, μία κατοχή που δίνει στην εικόνα κάτι από το χαρακτήρα των μοναδικών αντικειμένων...  Αντικείμενα που μας συνδέουν με τα χρόνια τα πριν όταν στην Κηφισιά κυκλοφορούσαν οι άμαξες...

Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...